เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส คว้าอันดับที่ 61 ของโลก และอันดับที่ 4 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green 2015

นับเป็นข่าวดีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกครั้งที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จากการจัดอันดับที่ 61 ของโลก (ขยับขึ้นจากเดิม 74) และอันดับที่ 4 ของประเทศ (ลดลงจากเดิม 1)

นับว่าเป็นปีที่ 6 ของการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2015 ได้ประกาศผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ในปี 2558 มีมหาวิทยาลัย 407 แห่ง จาก 65 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการจัดอันดับเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีมหาวิทยาลัย 360 แห่ง จาก 62 ประเทศ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลำดับที่ 1 ของโลก เป็นของ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ที่คะแนนรวม 7,264 คะแนน ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ได้เหนียวแน่นเช่นเดิม

ในขณะที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วม มีจำนวน 19 แห่ง คือ ลำดับที่ 1 ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นลำดับที่ 40 ของโลก (คงที่), ลำดับที่ 2 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นลำดับที่ 52 ของโลก (ขยับขึ้นจาก 76), ลำดับที่ 3 ประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นลำดับที่ 54 ของโลก (ขยับขึ้นจาก 79), ลำดับที่ 4 ของประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นลำดับที่ 61 ของโลก (ขยับขึ้นจาก 74) ……จะนำมารายงานต่อไป

สำหรับในปี 2558 นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคะแนนรวม 5,824 คะแนน แบ่งเป็น 6 ข้อ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด ดังนี้ 
1. การพัฒนาระบบการจัดการและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน 833 คะแนน
2. การบริหารการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1,150 คะแนน
3. การบริหารจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 1,275 คะแนน
4. การบริหารการจัดการน้ำ 750 คะแนน
5. การบริหารการจัดการระบบขนส่ง การจราจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 978 คะแนน
6. การศึกษา 838 คะแนน 

ความสำเร็จในวันนี้ นับจาก 6 ปีที่แล้ว มาจากการทำงาน ร่วมแรงร่วมใจ และสามัคคีกัน ส่งผลแห่งความภาคภูมิใจของการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

แหล่งข้อมูล : http://greenmetric.ui.ac.id/
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 931 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]