เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 


วงศิลป์อีสาน มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557

วงโปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร จัดโดย สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 โดยมีนายธวัช ถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี

  ชนะเลิศ ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ พร้อมทุนส่งเสริมจำนวน 120,000 บาท ได้แก่ วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนส่งเสริมจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากอธิบดีกรมพลศึกษา ได้แก่ วงดอกจานบันเทิงศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนส่งเสริมจำนวน 80,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากอธิบดีกรมพลศึกษา ได้แก่ วงแคน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนส่งเสริมรางวัลละ 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากอธิบดีกรมพลศึกษา ได้แก่ วงตักสิลานคร จ.มหาสารคาม และวงเมืองแสนล้านช้าง จากโรงเรียนเมืองพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด

สำหรับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละประเภทได้รับถ้วยเกียรติยศจากอธิบดีกรมพลศึกษา มีผลดังนี้
  1. รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม ได้แก่ วงแคน
  2. รางวัลบรรเลงซออีสานยอดเยี่ยม ได้แก่ วงเมืองแสนล้านช้าง
  3. รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม ได้แก่ วงศิลป์อีสาน
  4. รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม ได้แก่ วงศิลป์อีสาน
  5. รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม ได้แก่ วงตักสิลานคร
  6. รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม ได้แก่ วงแคน
  7. รางวัลนางไหยอดเยี่ยม ได้แก่ วงตักสิลานคร
  8. รางวัลหมากกั๊บแก๊บยอดเยี่ยม ได้แก่ วงตักสิลานคร
  9. รางวัลขับร้องหมอลำยอดเยี่ยม ได้แก่ แคน
      10. รางวัลการแสดงวิถีชีวิตถิ่นอีสานยอดเยี่ยม ได้แก่ วงศิลป์อีสาน
      11. รางวัลการแสดงเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม ได้แก่ วงดอกจานบันเทิงศิลป์

ภาพ / ข่าว : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 
ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 4735 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]