เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 


วงกลองยาวศิลป์อีสาน มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ


กรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2556 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกของชาติตลอดไป 

ซึ่งจัดการประกวดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ประเภทของการประกวดของภาคอีสาน ประกอบด้วย หมอลำ, เซิ้ง

ในโอกาสนี้ วงกลองยาวศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และนายสยาม จวงประโคน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นายวีระยุทธ สีคุณหลิ่ว นายอาทิตย์ คำหงส์ศา นายอาชา พาลี นายรักบรรชา พิมพระจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน

โดยมี นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภาพ / ข่าว : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1980 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชกา...  
   มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU English...  
   มมส ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าก...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่...  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ ...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบน...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วม...  
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้...  
   กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจตัดหญ้าปร...  
   มมส ร่วมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดมหาสารค...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]