เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพและการแข่งขันกีฬาลีลาศแห่งชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพและการแข่งขันกีฬาลีลาศแห่งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556  ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1  ศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 19 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย จีน ไตหวัน ฮ่องกง อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลิทัวเนีย รัสเซีย ฟิลิฟปินส์ คาซัคสถาน เวียดนาม อูสเบกีสถาน สิงคโปร์ เดนมาร์ก เยอรมันนี แอฟริกาใต้ มาเลเซีย และไทย รวมทั้งสิ้น 330 คู่

ผลการแข่งขัน รุ่น University Closed Standard (มหาวิทยาลัยในประเทศ)

ชนะเลิศ เหรียญทอง จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
นักกีฬา คือ นายพรรษพงศ์ สิขัณฑกนาค คู่กับนางสาวศิริพร ปรือทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักกีฬา คือ นายณัฐชัย พรมโม้ คู่กับนางสาวนิชานันท์ ชูเสน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักกีฬา คือ นายพนม หงษ์ชุมแพ. คู่กับ นางสาวกัญญาวีร์ พิมพิสนธิ์

ผลการแข่งขัน รุ่น University Closed Latin American (มหาวิทยาลัยในประเทศ)

ชนะเลิศ เหรียญทอง จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นักกีฬา คือ นายกิตติคุณ แก้วประการ คู่กับนางสาวนนทวรรณ พิมพ์โพธิ์กลาง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักกีฬา คือ นายวทัญญู มณีธรรม คู่กับนางสาววรารัตน์ วงษาอินตา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักกีฬา คือ นายเทพสถิตย์ ตะรุวรรณ. คู่กับ นางสาวผการัตน์. เพชรศรีโชติ

การเข้าร่วมการแข่งขันของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้นำทีมโดยผู้จัดการทีม อาจารย์ ดร. ชัยรัตน ชูสกุล  และผู้ฝึกสอนคืออาจารย์ชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน

ภาพ / ข่าว : อาจารย์ชิระวุฒิ  อัจฉริยชีวิน

 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1217  อ่านทั้งหมด 1619 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมก...  
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหา...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต  
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์ส...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]