เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวันข้าราชการพลเรือน ปี 2556

นายศรีเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย  ผู้อำนวยการกองกลาง  นำคณะข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายราชสักการะ  เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 255  โดยมี นายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นิสิต นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันที่ 1 เมษายน 2556  เป็นวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการกำหนดจัดงานพิธีทั้ง 2 เข้าด้วยกัน

“วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  3  ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้ชาติไทยดำรงความเป็นเอกราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้นนายนพวัชร  สิงห์ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม  และกล่าวโอวาทแก่ผู้มาร่วมพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

ภาพ/ ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 725 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลั...  
   มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีก...  
   มมส จัดประชุมเตรียมความพร้อมกา...  
   มมส จัดพิธีเปิดให้บริการอาคารโ...  
   มมส ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   UIC นำทีมนักวิจัย มมส จัดแสดงผลงานว...  
   นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ...  
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-2017 ของ ม...  
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงานกฐินสามัคค...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการรั...  
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณะ จาก Roya...  
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดงานวันศิลป์...  
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดพิธีไห...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]