เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวันข้าราชการพลเรือน ปี 2556

นายศรีเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย  ผู้อำนวยการกองกลาง  นำคณะข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายราชสักการะ  เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 255  โดยมี นายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นิสิต นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันที่ 1 เมษายน 2556  เป็นวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการกำหนดจัดงานพิธีทั้ง 2 เข้าด้วยกัน

“วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  3  ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้ชาติไทยดำรงความเป็นเอกราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้นนายนพวัชร  สิงห์ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม  และกล่าวโอวาทแก่ผู้มาร่วมพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

ภาพ/ ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 740 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมก...  
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหา...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต  
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์ส...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]