เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา มมส รุ่นที่ 26 สาขาภาษาจีน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556  เวลา 08.30-16.30 น. งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องลำตะคอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ  ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถานประกอบการที่ได้ให้โอกาสนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน ได้แก่ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร,โรงเรียนอุดรวิทบริษัท คาร์กิลล์บีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด,มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน, สวนนงนุชวิลเลจ พัทยา, บริษัท อั่งเปาเชียงแสนทัวร์ จำกัด, โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน, โรงเรียนสว่างแดนดินสว่างศึกษา, โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม, โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์,  โรงเรียนปราโมชวิทยาราอินทรา, โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม, บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เป็นต้น และช่วงท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้ชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษา

ภาพ / ข่าว : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

 
ที่มา : กองบริการการศึกษา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 912 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สื...  
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรี...  
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่ว...  
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเค...  
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งาน...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติกา...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]