เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ได้รับการจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 2012 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

การจัดอันดับจาก SCImago Institutions Ranking (SIR) World Report 2012:: Global Ranking  โดยSCImago Institutions Ranking (SIR) ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทางที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติโดยใช้ข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ผลปรากฎว่า ในปี 2555มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับที่2863 ของโลก อันดับที่ 767 ของเอเชีย และอันดับที่ 15 ของไทย (ถือว่าเป็นอันดับที่ 11 ของไทย หากนับเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับการจัดอันดับจาก SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับสถาบันหรือองค์กรในประเทศไทยที่ติดอันดับของ SIR World Report 2012 ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 18 สถาบัน (อันดับระดับโลก) ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (480) มหาวิทยาลัยมหิดล (538) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (942) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1153) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1185) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (1293) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1341) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (1449) โรงพยาบาลศิริราช (1795) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1850) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (1936) โรงพยาบาลรามาธิบดี (2332) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2478) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2849) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2863) มหาวิทยาลัยศิลปากร (3014) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (3124) และไววานิชกิจ (3281)

สรุปอันดับของ มมส โดย SIR World Report

อันดับในประเทศไทย (อันดับโลก)
ค.ศ. 2012 15 (2863)
ค.ศ. 2011 15 (2867)
ค.ศ. 2010 14 (2807)

ที่มา : สรุปอันดับของ มมส โดย SIR World Report 

ข่าว : ธารทิพย์  แก้วทะชาติ

 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นางสาวธนภร ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1279  อ่านทั้งหมด 1350 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]