เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส รับรางวัล QS Recognition of Engagement ในงาน the 7th Edition of EduData Summit

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัล QS Recognition of Engagement เป็น 1 ใน 4 ด้านที่ QS EduData Summit จัดขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลและร่วมประชุม กับผู้นำด้านการศึกษาจากทั่วโลก ในงาน the 7th Edition of EduData Summit ณ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (United Nation) นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผลักดันการบริการวิชาการ การนำงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำผลงานด้านวิชาการและวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัล QS Recognition of Engagement โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า รางวัล QS Recognition of Engagement เป็นอีกความภาคภูมิใจที่เราทุกคนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนางานวิจัยร่วมกับการให้บริการชุมชนแบบมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความพร้อม ในการเติบโต ในวงการศึกษาระดับนานาชาติ

QS EduData Summit แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. Engagement 2. Graduate Employability 3. Improved University 4.Internationalization จากการเข้าร่วมการจัดอันดับ ของ QS (Quacquarelli Symonds) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น 1 ใน 26 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ได้รับรางวัล

QS Recognition of Engagement เป็นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม การจัดหาข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลของภาคการศึกษาใน นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลการมีส่วนร่วม (Engagement) แล้ว ยังมีอีก 10 มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลร่วมด้วย อาทิ American University of Beirut (AUB) (Lebanon), Applied Science Private University (Jordan), Budapest University of Technology and Economics (Hungary), Cebu Technological University (Philippines), Istanbul Technical University (Turkey), Macquarie University (Australia), O.M. Beketov National University of Urban Economy (Ukraine), Tashkent State University of Economics (Uzbekistan), The University of Auckland (New Zealand), and Universitas Indonesia (Indonesia)

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Graduate Employability ได้แก่ University of Oradea (Romania), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica (ULACIT), University of Central Oklahoma (United States), Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC (Dominican Republic), Universidad Tecnica Particular De Loja (UPTL) (Ecuador), University of Primorska (Slovinia),
Duy Tan University (Vietnam), University of Dubai (United Arab Emirates) และ UCSI University (Malaysia) ได้รับรางวัล Improved University และรางวัล World Award for the new entries in the World Ranking 2023 ได้แก่ University of Oradea (Romania), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica (ULACIT), University of Central Oklahoma (United States), Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC (Dominican Republic), Universidad Tecnica Particular De Loja (UPTL) (Ecuador), University of Primorska (Slovenia), Duy Tan University (Vietnam), and University of Dubai (United Arab Emirates).
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 131 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]