เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ได้รับการประเมินจาก U-Multirank 2022 ในระดับดีมาก (Grade A) จาก 4 ใน 5 ด้าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา U-Multirank สถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Commission ได้ประกาศผลการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ปี 2022 อย่างเป็นทางการ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่ดีที่สุดด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคหรือพื้นที่ (Regional Engagement) และได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Grade A – Very Good) จาก 4 ใน 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้าน Teaching and Learning, ตัวชี้วัด (Pedagogically skilled teaching staff)
2. ด้าน Research, ตัวชี้วัด (Female authors)
3. ด้าน Knowledge Transfer, ตัวชี้วัด (Graduate companies)
4. ด้าน Regional Engagement, ตัวชี้วัด (Income from regional sources)

U-Multirank ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ จากผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน Teaching & Learning ด้าน Research ด้าน Knowledge Transfer ด้าน International Orientation และด้าน Regional Engagement ซึ่งจะประเมินทั้งในระดับสถาบันและแยกตามสาขาวิชา ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนกว่า 2,068 แห่ง จาก 91 ประเทศทั่วโลก

ผลการประเมินในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ มมส ทั้งระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชา และเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ มมส

ข่าว: กัลยกร ชูคันหอม
ที่มา: https://www.umultirank.org/study-at/mahasarakham-university-msu-rankings/
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 223 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]