เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจั...  
   มมส เข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันวิ...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ (เขตพื...  
   มมส ติดอันดับ University Impac...  
   มมส โดย จอส.904 ลงพื้นที่เยี่ย...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดสรุปงาน - มอบงานสภานิสิตและอ...  
   มมส ร่วมใจห่วงใยชุมชน (สู้ COVID-19...  
   มมส ออกแบบแอปพลิเคชัน MSU Health Ca...  
   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มม...  
   อธิการบดี มมส ตรวจสภาพความเสียหายสถ...  
   สภานิสิต มมส ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท...  
   มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ...  
   มมส หว่านข้าวหอมมะลิ 105 ณ โครงการเ...  
   กองกิจการนิสิต มมส ร่วมกับนิสิตจิตอ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]