เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ และรั...  
   มาร่วมยินดีกับ มมส ติดอันดับ 1...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแล...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื...  
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึก...  
   บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส วัน...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดต...  
   กองอาคารสถานที่ มมส จัดโครงการพัฒนา...  
   นิสิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มมส...  
   ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอา...  
   มมส จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ชวน...  
   เปิดประชุมเชียร์ มมส เน้นรักสถาบัน ...  
   มมส ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยเเพ...  
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพั...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]