เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาลีลาศ 11 เหรียญ จากสุรนารีเกมส์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาลีลาศ ที่คว้าเหรียญรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รวม 11 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประเภท Standard Class E Single Dance Waltz 
  - เหรียญทอง ได้แก่ ภัทราวุธ โพพันทะราช และปัณฑ์ชนิต พนมไพร
  - เหรียญทองแดง ได้แก่ พงศธร บุ้งทอง และเมษา เสาทอง
  ประเภท Standard Class E Single Dance Tango
  - เหรียญทองแดง ได้แก่ อมรศักดิ์ ฤทธิ์บุรี และจิราพร แสนเสนา
  ประเภท Standard Class E Single Dance Quickstep
  - เหรียญทองแดง ได้แก่ ชนะนันท์ เชื้อนิล และอัลดา กุลาสา
  ประเภท Standard Class E - Beginner (Waltz)
  - เหรียญเงิน ได้แก่ ธนาธิป ศรีทองสุก และพรราตรี ลิขิตกาญจน์
  ประเภท Standard Class D ( W & T )
  - เหรียญทองแดง ได้แก่ ณัฐพงศ์ กัณหคุณ และณัชพร ศรฬสวรรณ
  ประเภท Latin American Class E Single Dance Cha Cha Cha
  - เหรียญเงิน ได้แก่ ภูสิทธิ์ สายศรี และอัญชลี จะโนรัตน์
  ประเภท Latin American Class E Single Dance Rumba
  - เหรียญเงิน ได้แก่ ชนะนันท์ เชื้อนิล และอัลดา กุลาสา
  ประเภท Latin American Class E Single Dance Jive
  - เหรียญทองแดง ได้แก่ ธิวากร หลาวทอง และเหมือนแพร สัตตะพันธ์
  ประเภท Latin American Class E Single Dance Samba
  - เหรียญเงิน ได้แก่ ชนะนันท์ เชื้อนิล และอัลดา กุลาสา
  ประเภท Latin American Class B ( S, C, R & J )
  - เหรียญเงิน ได้แก่ อำพล หอมทอง และนิศากร ชำนาญยนต์
* ผู้ฝึกสอน ได้แก่ อ.ชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน, อ.วรรณพร สำราญพัฒน์ เบรดี
* ผู้จัดการทีม ได้แก่ นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์
ขอบคุณข้อมูล : สุรนารีเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :
Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ เนืองโนราช/อติรุจ อัคมูล
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : สุพรรณี  นัดสันเทียะ  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 709 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]