ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
 

ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563 ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในงานพบกับ
  - ขบวนแห่พระอุปคุต
  - ขบวนแห่ผะเหวดสันดร 13 กัณฑ์
  - ฟังเทศน์มาลัยหมื่น - มาลัยแสน
  - ชมมหรสพสมโภช (หมอลำกลอนประยุกต์)
  - พิธีแห่ข้าวพันก้อน
  - ฟังเทศน์สังกาส
  - ฟังเทศน์คาถาพันบาลี และเทศน์เสียงทำนองอีสาน
  - ร่วมแห่กัณฑ์หลอน
  - กินข้าวปุ้น และการออกโรงทานจากคณะ/หน่วยงาน

กำหนดการ : shorturl.at/EIL35

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4443 เบอร์ภายใน 1358, 1285 หรือ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 093-536-2212

ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
 
วัน/เวลา :   2020-03-04 09:00:00 ถึง 2020-03-05 17:00:00
สถานที่ :   ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละนิสิต
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
ติดต่อ/สอบถาม :   โทรศัพท์ 0-4375-4443 เบอร์ภายใน 1358, 1285 หรือ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 093-536-2212
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20200219034214.pdf?fbclid=IwAR0cSm_Z3z_oqfGh40UVuNlcr-PXIOOKPHTisOaE9BO7R4jYPUfujkE8vec
Last Modified :   2020-02-21 08:45:16