เชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 20 วันแห่งคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิต
 

เชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 20 วันแห่งคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิต “น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ ต่อทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ในวันที่อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-10-13 08:00:00 ถึง 2019-10-13 19:30:00
สถานที่ :   ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   นันทนาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Download File
Last Modified :   2019-10-10 02:53:11