ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างบทบาทนักประชาสัมพันธ์ที่ดี” วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมบราวน์เฮ้าส์ จังหวัดอุดรธานี

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ : http://www.web.msu.ac.th/…/msunews/fileup/20190617081028.pdf

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณสินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล งานผลิตสื่อและสร้างภาพลักษณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ภายใน. 1722, 1234 และ 1279

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
วัน/เวลา :   2019-06-27 08:30:00 ถึง 2019-06-28 16:30:00
สถานที่ :   ณ โรงแรมบราวน์เฮ้าส์ จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานผลิตสื่อและสร้างภาพลักษณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อ/สอบถาม :   คุณสินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล งานผลิตสื่อและสร้างภาพลักษณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ภายใน. 1722, 1234 และ 1279
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/…/msunews/fileup/20190617081028.pdf
Last Modified :   2019-06-18 03:15:44