ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP
 

ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-06-28 08:30:00 ถึง 2019-06-30 16:30:00
สถานที่ :   ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ติดต่อ/สอบถาม :   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
Last Modified :   2019-06-14 06:50:57