ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
(10th National Science Research Conference : SCR#10) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : http://scr10.msu.ac.th/
 
วัน/เวลา :   2018-05-24 08:00:00 ถึง 2018-05-25 17:00:00
สถานที่ :   ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20171206033827.pdf
Last Modified :   2018-01-08 08:50:35