ขอเชิญอาจารย์ มมส เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
 

ขอเชิญอาจารย์ มมส เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ภายใน 2113 
 
วัน/เวลา :   2017-06-21 08:30:00 ถึง 2017-06-23 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ภายใน 2113
Last Modified :   2017-06-02 07:44:47