ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าอุปสมบทหมู่ 19 รูป
 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่สนใจเข้าอุปสมบทหมู่ 19 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2560 เปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการอุปสมบท ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต อาคารพัฒนานิสิต

** 29 มิถุนายน 2560 พิธีสู่ขวัญนาค/พิธีอุปสมบท ณ อาคารพัฒนานิสิต/วัดป่าวังเลิง
** 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
** 7 กรกฎาคม 2560 ลาสิกขา/ปิดโครงการ ณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขออุปสมบท ได้ที่ https://goo.gl/f5Gnzs
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4388 หรือติดต่อนายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา หมายเลขโทรศัพท์ 062-265-1466 ภายใน 7264/7269
 
วัน/เวลา :   2017-05-29 08:00:00 ถึง 2017-06-27 12:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต อาคารพัฒนานิสิต
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20170619044510.pdf
Last Modified :   2017-06-19 03:45:59