บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบสอง)
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบสอง) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

* สมัครออนไลน์ (ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 กรกฎาคม 2560)
http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php
* สมัครด้วยตนเอง วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-07-04 08:30:00 ถึง 2017-07-07 16:30:00
สถานที่ :   อาคารราชนครินทร์ (RN) ชั้น 2
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์ (RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012, 2013, 2014, 2015
Last Modified :   2017-05-02 11:24:22