พบกับ ครู ลูกกอล์ฟ และแขกรับเชิญ ในกิจกรรม โฮม ROOM
 
พบกับ “ครู ลูกกอล์ฟ” และแขกรับเชิญ ในกิจกรรม “โฮม ROOM” วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม MU 300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-01-31 12:30:00 ถึง 2017-01-31 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุม MU 300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต นักเรียน บุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-01-13 09:38:50