มมส ขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
 
มมส ขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2560 ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-01-12 08:30:00 ถึง 2017-01-20 16:30:00
สถานที่ :   ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ภายใน. 1285, 1358
Last Modified :   2017-01-12 14:33:35