สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
 

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี

ประจำปีงบประมาณ 2560

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ : https://exitexam.msu.ac.th/ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบ/

 
วัน/เวลา :   2017-01-25 08:30:00 ถึง 2017-01-27 16:30:00
สถานที่ :   สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   อบรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   2622,2777
Download :   Link https://exitexam.msu.ac.th/ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบ/
Last Modified :   2017-01-23 11:49:25