ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
 
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม << Click
 
วัน/เวลา :   2016-12-27 08:00:00 ถึง 2017-01-14 17:00:00
สถานที่ :   ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043 754085-6
Download :   Link
Last Modified :   2016-12-28 12:02:14