บุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
เชิญชวน ชาว มมส และประชาชาทั่วไปที่สนใจ ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2558 
ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ
22 ตุลาคม 2558 วันรวมเครื่องกวนข้าวทิพย์
25 ตุลาคม 2558 วันเตรียมงาน / สร้างโรงเครื่องข้าวทิพย์
26 ตุลาคม 2558 พิธีกวนข้าวทิพย์ / ประกวดสรภัญญะ ต้นดอกผึ้ง และโคมลอดห่วง / ตั้งหอประทีป
27 ตุลาคม 2558 งานไหลเรือไฟท่าขอนยาง
28 ตุลาคม 2558 ตักบาตรเทโวโรหณะ

 
วัน/เวลา :   2015-10-20 08:30:00 ถึง 2015-10-28 16:30:00
สถานที่ :   ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
ติดต่อ/สอบถาม :   โทรศัพท์ 043 754443, ภายใน 1358, 1285
Download :   Download File
Last Modified :   2015-10-13 16:22:20