MSU Book Fair 2023 : MSU BOOK CAMPing 6-9 ธันวาคม 2565
 

MSU Book Fair 2023 : MSU BOOK CAMPing 6-9 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00 - 20.00 น.) ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2022-12-06 09:00:00 ถึง 2022-12-09 20:00:00
สถานที่ :   ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2022-11-22 02:46:24