โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ขอเชิญร่วมรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2022-11-30 08:30:00 ถึง 2022-11-30 12:00:00
สถานที่ :   ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   กองแผนงาน
Download :   Link http://web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php?page=12605
Last Modified :   2022-11-16 16:27:53