บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
 

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ให้ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระบบ Survey MSU) : https://survey.msu.ac.th

หมายเหตุ :
1. หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  ติดต่อ คุณอัคครินทร์ บุปผา และคุณธนดล สิงขรอาสน์ โทร.043-754333 ต่อ 1702 E-mail : akkharin.b@msu.ac.th       
2.สำหรับบัณฑิตที่ลืมรหัสลงทะเบียนเรียน !!! สามารถใช้ Username เป็น รหัสนิสิต และ Password เป็น รหัสประจำตัวประชาชนได้

สามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://graduate.msu.ac.th และ Facebook (MSU.Graduate) https://www.facebook.com/MSU.Graduate/
 
วัน/เวลา :   2022-11-15 10:33:00 ถึง 2022-12-17 20:30:00
สถานที่ :   กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ/สอบถาม :   คุณอัคครินทร์ บุปผา และคุณธนดล สิงขรอาสน์
Last Modified :   2022-11-15 11:10:29