ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. บริจาคโลหิต ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
วัน/เวลา :   2022-09-28 08:30:00 ถึง 2022-09-28 12:00:00
สถานที่ :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักเรียน นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2022-08-15 05:54:01