ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 18 สิงหาคม 2565 บริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. บริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

หมายเหตุ : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
วัน/เวลา :   2022-08-18 08:30:00 ถึง 2022-08-18 12:00:00
สถานที่ :   ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักเรียน นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2022-08-03 05:27:38