งานเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
 
ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด “My Space My Inspiration” พบกับชมรม/กลุ่มนิสิต ที่จะมอบความรู้ แรงบันดาลใจ ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สังคมและชุมชน

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. - 20.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
วัน/เวลา :   2022-08-17 18:00:00 ถึง 2022-08-17 00:00:00
สถานที่ :   อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักเรียน นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2022-08-17 07:34:10