ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)" (รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Cisco WebEx Meetings) วิทยากรบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ลิงค์เข้าอบรม WebEx Meeting link: https://msu-th.webex.com/.../310526aee3034bbba5aeb7ff24d3...
ย่อลิงค์ : https://bit.ly/3yEuZd9
Meeting number : 2554 816 7650
Password : UHem5fPMx35

จัดโดย งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 1204
 
วัน/เวลา :   2022-05-30 08:30:00 ถึง 2022-05-30 16:00:00
สถานที่ :   รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Cisco WebEx Meetings
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์
กลุ่มข่าว :   อบรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   0-4375-4333 ต่อ 1204
Last Modified :   2022-05-12 06:06:56