กิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพ MSU60days challenge กิจกรรมสะสมค่าแคลอรี่จากการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ภายใน 60 วัน
 

กิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพ MSU60days challenge กิจกรรมสะสมค่าแคลอรี่จากการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ภายใน 60 วัน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 14 มีนาคม 2565 เปิดระบบให้ส่งข้อมูลการออกกำลังกาย 14 มีนาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565
สมัครเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://vrun.msu.ac.th
 
วัน/เวลา :   2022-03-14 09:00:00 ถึง 2022-05-18 16:30:00
สถานที่ :   กองกิจการนิสิต
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2022-05-12 06:07:24