ขอเชิญนิสิต บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า
 

ขอเชิญนิสิต บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า

สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training/talk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคและเทคนิคการทำธุรกิจที่ใช้เครื่องมือด้านการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วิทยากร :
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี
  2. อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน
สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  วันที่จัดอบรม : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
  รูปแบบการจัดการอบรม : ออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ
Topic :
  ปัจจัยของการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภค
  พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค COVID-19
  กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องของแต่ละธุรกิจ
  เทคนิคการทำธุรกิจที่ใช้เครื่องมือด้านการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ
  การประยุกต์ใช้เทคนิคกับธุรกิจที่แตกต่าง
Q&A
  ขยายจำนวนผู้เข้าอบรม (ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ) เป็นจำนวน 300 คน
สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training/talk
(ข้อสำคัญ : ผู้สมัครต้องกรอกอีเมล เพื่อรับ Url Meeting)
ผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ชั่วโมง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel. 043-754333 ต่อ 5645

Inbox FB Fanpage : งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #MBS_Together
 
วัน/เวลา :   2021-11-27 09:00:00 ถึง 2021-11-27 12:00:00
สถานที่ :   ออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Tel. 043-754333 ต่อ 5645
Last Modified :   2021-11-18 05:39:51