มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
วัน/เวลา :   2021-11-29 08:30:00 ถึง 2021-11-29 12:30:00
สถานที่ :   ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2021-11-16 03:35:23