ขอเชิญร่วมรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

ขอเชิญร่วมรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย" MSU Move Forward

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมด้วยระบบออนไลน์

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://bit.ly/3BtVJvv หรือ ตาม QR Code

ที่มา : กองแผนงาน
 
วัน/เวลา :   2021-10-21 09:00:00 ถึง 2021-10-21 12:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมด้วยระบบออนไลน์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองแผนงาน
ติดต่อ/สอบถาม :   กองแผนงาน
Download :   Link https://bit.ly/3BtVJvv
Last Modified :   2021-10-18 03:56:39