ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญ “ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php?page=11851

(ตั้งองค์กฐิน : วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกถมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : จัดงานภายใต้รูปแบบมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19)

พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “กฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เลขที่บัญชี 429-065934-6

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 093-536-2212
 
วัน/เวลา :   2021-11-04 08:30:00 ถึง 2021-11-05 12:00:00
สถานที่ :   ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกถมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 093-536-2212
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php?page=11851
Last Modified :   2021-10-06 03:14:52