มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
 
โดยในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 24 ท่าน และ ผู้ลาออกจากราชการ จำนวน 2 ท่าน 

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

**สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย**
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. (ภายใน) 1298
 
วัน/เวลา :   2021-09-30 13:30:00 ถึง 2021-09-30 16:30:00
สถานที่ :   ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. (ภายใน) 1298
Last Modified :   2021-09-15 09:07:09