สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมออนไลน์
 

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald เพื่อการสืบค้นและแนะนำการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์”

โดยวิทยากร คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ จากสำนักพิมพ์ Emerald Publishing Thailand

ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. - 14.30 น. อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3wCoGCY
เข้าห้องอบรมได้ที่ https://bit.ly/3DBQqeG
 
วัน/เวลา :   2021-09-16 13:00:00 ถึง 2021-09-16 14:30:00
สถานที่ :   สำนักวิทยบริการ
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักวิทยบริการ
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักวิทยบริการ
Last Modified :   2021-09-13 05:42:14