ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2021-01-29 10:00:00 ถึง 2021-01-29 13:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ติดต่อ/สอบถาม :   สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
Last Modified :   2021-01-13 07:02:57