ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)

ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564  (ค่าลงทะเบียน 300 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://pharmacy.msu.ac.th/sciconference63/index.php/reg4/register

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 043-754360 **ในเวลาราชการ**

ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์
 
วัน/เวลา :   2021-01-28 08:30:00 ถึง 2021-01-29 16:30:00
สถานที่ :   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะเภสัชศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 043-754360 **ในเวลาราชการ**
การเข้าร่วม :   คณะเภสัชศาสตร์
Download :   Link http://pharmacy.msu.ac.th/sciconference63/index.php/reg4/register
Last Modified :   2021-01-07 03:44:25