กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

(ตั้งองค์กฐิน วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ร่วมบริจาคตามศรัทธาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4375 4443 (โทร.ภายใน 1358)

กำหนดการ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuev/fileup/20200824101716.pdf
 
วัน/เวลา :   2020-10-09 09:00:00 ถึง 2020-10-10 12:00:00
สถานที่ :   ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4375 4443 (โทร.ภายใน 1358)
การเข้าร่วม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ
Download :   Download File
Last Modified :   2020-08-24 09:18:03