งานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 256
 
องค์การนิสิต ร่วมกับสภานิสิต สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย ชมรมและกลุ่มนิสิต ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30-22.00 น. ณ อาคารพลศึกษา และบริเวณโดยรอบ โดยมีกิจกรรมการเปิดเวทีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับนิสิตได้แสดงผลงานและกิจกรรมขององค์กรนิสิต

อาทิ
- ร้านค้าผู้ประกอบการโดยนิสิต
- พบกับวง MSU Stage Band
- การแสดงโฟล์คซอง
- การแสดง Cover Dance
- การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง
- การแสดงหมอลำ
ฯลฯ

ที่มา : องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2020-08-14 16:30:00 ถึง 2020-08-14 22:00:00
สถานที่ :   อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเข้าร่วม :   องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2020-08-13 06:27:53