ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นภุมริน 12
 

ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นภุมริน 12

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.- 20.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/msucheer.me/

ที่มา : กองกิจการนิสิต

 
วัน/เวลา :   2020-06-30 10:09:00 ถึง 2020-07-01 20:00:00
สถานที่ :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
การเข้าร่วม :   กองกิจการนิสิต
Download :   Link https://www.facebook.com/msucheer.me/
Last Modified :   2020-06-30 10:32:39