กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2563
 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2563 "Research Workshop Online"

โดยในวันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. บรรยายในหัวข้อ "เขียนโครงการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน #2"

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/12cgx8krZR-St72P8p6kvwuBf2YDi-9BZkHAEiPVw7BI/

ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
วัน/เวลา :   2020-05-27 16:40:00 ถึง 2020-05-29 10:00:00
สถานที่ :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นักวิจัย
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
การเข้าร่วม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Download :   Link https://docs.google.com/forms/d/12cgx8krZR-St72P8p6kvwuBf2YDi-9BZkHAEiPVw7BI/
Last Modified :   2020-05-29 07:28:16