โฮม The Evolution Concert (โครงการดุริยางคนิพนธ์ครั้งที่ 20)
 

โฮม The Evolution Concert (โครงการดุริยางคนิพนธ์ครั้งที่ 20) สร้างงานดนตรีโดยนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-03-28 18:00:00 ถึง 2019-03-28 20:00:00
สถานที่ :   ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ติดต่อ/สอบถาม :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Last Modified :   2019-03-21 07:01:28