ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบรรดาลใจ Smart Student 4.0
 

ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบรรดาลใจ Smart Student 4.0 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากคุณนิ้ง โสภิดา กาญจนรินทร์  Miss Universe Thaland 2018 มาเป็นวิทยากร
 
วัน/เวลา :   2019-04-02 12:00:00 ถึง 2019-04-02 17:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวิทยาการสารสนเทศ
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวิทยาการสารสนเทศ
Download :   Link http://it.msu.ac.th/home/?page=news-detail&id=206&fbclid=IwAR0uq3W4KnIHMDWdQxwzoiN4eJSLDrSuktChCGrsYDrXojBJzUC-al3ZSnk
Last Modified :   2019-03-19 07:59:48