ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
 

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-04-10 07:30:00 ถึง 2019-04-10 16:30:00
สถานที่ :   ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ
Download :   Download File
Last Modified :   2019-03-20 07:49:11