ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 “แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*** กำหนดการ ***
วันที่ 26 มีนาคม 2562
  - พิธีอัญเชิญพระอุปคุต และแห่ผะเหวดสันดรเข้าเมือง
  - ฟังเทศน์มาลัยหมื่น - มาลัยแสน
  - ชมมหรสพสมโภช หมอลำเรื่องต่อกลอน วงศิลป์อีสาน

วันที่ 27 มีนาคม 2562
  - พิธีแห่ข้าวพันก้อน
  - ฟังเทศสังกาส/คาถาพัน/เทศน์เสียงประยุกต์ทำนองอีสาน
  - ร่วมแห่กัณฑ์หลอน และกินข้าวปุ้นตลอดทั้งวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4443
 
วัน/เวลา :   2019-03-26 09:00:00 ถึง 2019-03-27 22:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Download File
Last Modified :   2019-03-07 08:24:19