ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร จ.) “การจัดการศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา (ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียนที่เว็ปไซต์ http://genedu.msu.ac.th/register

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4571 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 2113, 2017

ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป
 
วัน/เวลา :   2019-04-04 08:30:00 ถึง 2019-04-04 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักศึกษาทั่วไป
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักศึกษาทั่วไป 0-4375-4571 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 2113, 2017
Last Modified :   2019-03-13 02:26:16