ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม
 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม” โดยวิทยากร จากกองทุนรวมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้อง SBB 901 อาคารบริหารธุรกิจสินรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

สามารถลงทะเบียน ฟรี (รับ 150 คน) ได้ที่ >> http://acc.msu.ac.th/mbs_training/LTF_RMF
 
วัน/เวลา :   2019-03-23 08:30:00 ถึง 2019-03-23 12:00:00
สถานที่ :   ณ ห้อง SBB 901 อาคารบริหารธุรกิจสินรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://acc.msu.ac.th/mbs_training/LTF_RMF/?fbclid=IwAR2XfpH63md-Ld-ggETdcXolEDwKQ9-r_dxzi6NNuJs1bgdGdNT2mEXFTNI
Last Modified :   2019-02-21 08:52:51